Udvalg

 

 

 

 

 

Stævneudvalg:

Marianne Brandt og Ulla Nehm

 

Materialeudvalg:

Jens Kofod, Jørn Jensen, Gunnar Kofoed og Karna Vedsegaard

 

Tur- & terrænudvalg:

Thomas Kofoed-Dam, Mads Holmberg Olsen og Anette Clemens Andersen

 

Breddeudvalget:

Stine Sonne Hansen, Birgitte Bjerregaard og Salli Clemens Andersen

 

Cafeteriaudvalg:

Ethel Kofoed-Dam og Anette Clemens Andersen

 

Ryttermærkeudvalg:

Marianne Brandt og Karina Beyer Rasmussen

 

Haludvalg:

Ulla Lundqvist Nygaard, Rie Vibe Skovgaard og Ronny Rasmussen

 

Revisor:

Linda Kjøller og Nina Kragskov

Suppleant: Tove Dam Jensen

 

Fanebærer:

Salli Clemens Andersen

 

 

Nexø Rideklub

Langedebyvejen 14 | DK-3730 Nexø | E: mail@nexorideklub.dk