Nexø Rideklub
Ridehusreglement
Nexø Rideklub

Nexø
Rideklub

 • Opstigning skal for så vidt muligt ske på midten af ridebanen eller ved bommene.

 • Der rides venstre mod venstre.

 • Stor volte har fortrinsret for cirkelvolte.

 • Der skal skridtes på hovslaget én og én, således at andre ryttere ufortrødent kan fortsætte ridningen uden hindringer.

 • Ved mange ryttere i ridehal, henstilles det til, at man ikke parerer på hovslaget, hverken for at snakke eller for at øve parader.

 • Ved flere end 4 ryttere i ridehallen på en gang, rides der på samme volte, og ældste rytter bestemmer skift af volten (mindst hvert 10. minut)

 • Vis hensyn til de ryttere der får undervisning, dog skal de almindelige regler gælde som hovedregel

 • Der må ikke være 2 eller flere der underviser på én gang, hvilket gælder inde som ude.

 • Man må gerne benytte ridehal samtidig med der er privatundervisning – dog ikke skemalagt springundervisning.

 • Opsætning af spring i ridehal må kun ske, hvis det ikke er til gene for de andre ryttere – SPØRG ALTID FØRST. Springene SKAL fjernes direkte efter endt træning.

 • Longering er kun tilladt, hvis du ikke er til gene for de andre ryttere – SPØRG ALTID FØRST. – Hvis der kommer nogle ind, som skal ride, så bliv hurtig færdig.


 • Alle bærer VG1 godkendt og tilpasset ridehjelm under brug af rideklubbens faciliteter.

 • Der benyttes sikkerhedsgodkendt korrekt fodtøj i forbindelse med ridning og håndtering af hesten.

 • Børn og unge under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning. Vi opfordre dog ryttere over 18 år til at benytte sikkerhedsvest.

 • Der må ikke springes alene, der skal være en voksen til stede.

 • Hunde skal føres i snor på klubbens område, og deres efterlandskaber skal fjernes.

 

Generelle regler

 • Det er ikke tilladt at rykke, flå og ”save” hesten i munden med biddet.

 • Det er ikke tilladt at anvende pisk eller sporer udover almindelig irettesættelse og korrektion.

 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov

 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

 

Halreglement:

 • Ryd ALTID op efter dig selv og hesten. Saml hestepærer op og dæk huller i ridebanebunden.

 • Udefrakommende ryttere skal have betalt gæstekontingent, dog ikke ved afholdelse kurser i forbindelse med beriderundervisning.

 • Rygning er på ingen måder tilladt i ridehallen.

 • Sidste rytter i ridehallen slukker lyset og lukker porten. 

Ridehusreglement